Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Bình Phước

  • Xưởng sx 1: X4 Hải Vân, Hải Hậu, Nam định
  • Xưởng sx 2: Xã Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận
  • Điện thoại: 0395.311.336
  • Email: info@nhomduchoanganh.vn
  • Website: www.nhomduchoanganh.vn
  • Mã số thuế: 0317590573